حقوق زنان

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران

چکیده: قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدا دهه 1990 میلادی شهرت یافته، تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق….

ادامه مطلب

آیاشهادت زنان نافی نقش اجتماعی آنهاست؟

تبعیضی در کار نیست!!!این مقاله نگاهی است مختصر به اتهامی که سال ها علیه دین اسلام و قوانین اسلامی با شعار بی عدالتی و تبعیض جنسیتی مطرح می شود، و تنها هدف از ترویج و اشاعه این تهمت ها توسط فمنیستها و جنبش های افراطی…

ادامه مطلب

آیا صیغه محرمیت و نامزدی از نظر قانونی مجوز ارتباط زناشویی هم است؟

با توجه به رواج این پدیده که دختران و پسران بعد از خواندن صیغه محرمیت و در دوران نامزدی با درخواست ارتباط جنسی(زناشویی)از طرف یکی از طرفین بخصوص پسر روبرو می شوند، و باعث ایجاد شبه از طرف خانمها می شود در زیر از منظر…

ادامه مطلب