اخبار

صلح و سازش بین دو عشیره در اهواز بعد از یک سال اختلاف
اهواز - رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان گفت: یک سال پیش دو عشیره بر سر قتل یک نفر باهم اختلاف و درگیر می‌شوند که با تلاش‌های صورت گرفته این دو عشیره باهم صلح و سازش کردند.

عبدالعباس زبیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک سال پیش دو عشیره در اهواز بر سر قتل یک نفر از یکی از این عشیره‌ها با هم اختلاف و درگیری پیدا می‌کنند و این نزاع منجر به تشنج و سلب آسایش بین طرفین شد.
معاون قضایی دادگستری استان خوزستان افزود: با ارجاع پرونده این دو عشیره از دادگاه کیفری به شورای حل اختلاف ویژه عشایر برای ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلاف به وجود آمده بین این دو عشیره، بلافاصله دبیر و اعضای شورای حل اختلاف ویژه عشایر با وساطت خود و دعوت از بزرگان طرفین و طی چندین جلسه، سرانجام تلاش و کوشش دبیر و اعضاء شورای حل اختلاف ویژه عشایر نتیجه داد.
زبیدی نیا افزود: این دو عشیره در جلسه‌ با حضور بزرگان و سران عشایر با در آغوش گرفتن همدیگر، اعلام رضایت کردند و هم قسم شدند که کینه و اختلاف را کنار گذاشته و در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند و این پرونده پس از یک سال با صلح و سازش مختومه شد.